Forord

Når Maribo Hallernes bestyrelse har besluttet at undersøge mulighederne for at udvide de nuværende bygninger, er det ud fra det mål, at gøre en god ting bedre.

I dag består hallerne af to idrætshaller, en bordtennishal og en svømmehal – bygget ad flere omgange gennem de sidste 45 år. Brugere og personalet har passet godt på det hele, så vi stadig med stolthed stiller lokalerne til rådighed for alle.

For ikke at stagnere, men fokusere på kommende udfordringer og muligheder, mener bestyrelsen, at det nu er vigtigt at udvide de eksisterende bygninger, så Maribo Hallerne i fremtiden kan opfylde kravene fra ikke alene idrætten, men også fra kultur og erhverv.

Et område, hvor bestyrelsen tror, at et nyt MULTIHUS kan få en afgørende betydning for byen og landsdelen, er turismen. En spændende historie med markante personligheder og en herlig natur omkring søerne er to parametre, der vil kunne trække turister til Lolland-Falster. Her vil et nyt og større hus blive stedet, som familierne efterspørger. Etableringen af Femern Bælt Tunnelen kunne sagtens være den anledning, hvor turister i langt større udstrækning, får øje for vore øers herligheder.

Det bliver et meget spændende og udfordrende årti, vi går i møde. Det vil Maribo Hallerne gerne være en del af. Vi har derfor opstillet 10 ønsker for en udvidelse af hallerne. En udvidelse, der kan foregå etapevis.

De værdier, der ligger til grund for vort nye MULTIHUS, er bæredygtighed, fleksibilitet, synlighed og socialt ansvar.

Fra april til september 2012 udarbejdede Centeret for Idræt og Arkitektur i København forslag til anlæg såvel udendørs som indendørs. De udendørs er bevaret uændret i det nuværende projekt, mens bestyrelsen havde ændringer og nye ønsker til de indendørs faciliteter.

Fra januar til maj 2013 har Thorup Gruppen i Tarm haft ansvaret for at komme med et endeligt skitseforslag, som vi i dag kan sige, opfylder vore ønsker og drømme.

Vi har i det sidste halve år tillige fået hjælp fra Halinspektørforeningens Videnscenter med projektkoordinator Leif Andersen i spidsen. I denne periode har tre arbejdsgrupper (Vision, Organisation og Økonomi) kommet med forslag til bestyrelsen.

Maribo, august 2014

Per Smidt
Formand – Maribo Hallerne